terug

DISCLAIMER

 

 

Het feit dat u deze website bezoekt impliceert dat u akkoord gaat met deze disclaimer.

Elke reportage van travelstories.be wordt door T/A/S bvba met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Niettemin kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden.

T/A/S bvba en travelstories.be geven geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de reportages en kunnen onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onnauwkeurigheden in de opgenomen informatie.

Dezelfde partijen kunnen niet in gebreke gesteld worden wegens technische mankementen tijdens de overdracht van informatie en beelden, en kunnen om diverse redenen beslissen tijdelijk de streaming van video te onderbreken.

Travelstories.be en T/A/S bvba zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de travelstories.be -website.

Het auteursrecht voor teksten, ontwerp, foto’s, logo’s en reportages op deze website berust bij T/A/S bvba. Opnames, montage en hermontage gebeuren op eigen initiatief van travelstories.be  en T/A/S bvba, en de reportages blijven in die hoedanigheid het intellectuele eigendom van deze partijen. Teksten en reportages mogen daarom niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, gewijzigd of gebruikt, noch voor commerciële doeleinden noch voor privaat gebruik.

Travelstories.be en T/A/S bvba kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor het schenden van auteursrecht, gezien steeds toestemming verleend werd door partijen die claimen het auteursrecht te bezitten over het gebruikte materiaal. Travelstories.be en T/A/S bvba handelen in deze dan ook op basis van gesteld vertrouwen in de opgemaakte toelatingen. Indien u denkt toch eigenaar te zijn van bepaalde beelden en/of muziek en u meent dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, gelieve ons dan te contacteren.

Travelstories.be  en T/A/S bvba zijn totaal onafhankelijk en hebben geen commerciële bindingen met de opgenomen reisbestemmingen. De reportages worden samengesteld vanuit volledige redactionele vrijheid en beide partijen behouden het recht, op gelijk welk moment, reportages te verwijderen of te wijzigen. Beeldmateriaal mag altijd toegestuurd worden maar houdt geen zekerheid noch belofte in van implementatie in de website.

Deze website kan naast eigen links ook externe links bevatten. Deze worden opgenomen als service voor de bezoeker. Travelstories.be  en T/A/S bvba zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s van derden. Dat geldt ook voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop aangeboden worden of voor schade en verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Op de travelstories.be-website is de “Wet bescherming persoonsgegevens” van toepassing.

 

© 2004-2016 T/A/S bvba